To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Konferencja "Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie." - Białystok
już niedostępne -

Prelegenci:

Tatiana Miszczuk - absolwent SGPiS (obecnie SGH) oraz szereg szkoleń dla dyrektorów banków. W okresie 1991-2010 na stanowisku dyrektora oddziału banku. Praca w banku, szczególnie w okresie transformacji bankowości polskiej, dużych zmian, wiązała się z koniecznością prowadzenia mediacji między podległymi pracownikami, między klientami i pracownikami. Ukończone szkolenia z zakresu mediacji cywilnych, gospodarczych, pracowniczych. Mediator Polskiego Centrum Mediacji i Podlaskiego Centrum Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.

Robert Kaszczyszyn - Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Filozoficzno - Historyczny, specjalność resocjalizacja. Członek Zespołu do Spraw Wprowadzenia Mediacji w Polsce. Współzałożyciel stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji. Trener- szkoleniowiec oraz doradca do spraw rozwiązywania konfliktów Biura ds. Usług w zakresie Pojednania Ofiary i Sprawcy oraz Postępowania Rozjemczego w Kolonii . Ukończył kurs mediacji - Gray's Inn Square, Alternative Dispute Resolution Grup, Bevans Solicitors; Londyn. Trener, szkoleniowiec , superwizor w zakresie mediacji w Polskim Centrum Mediacji. Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Centrum Mediacji , poprzednio pełnił funkcje Członka Zarządu i Wiceprezesa PCM. Uczestniczył w licznych konferencjach organizowanych min. Przez: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Senacką Komisję Praw Człowieka i Praworządności, Ministerstwo Sprawiedliwości, Polską Akademię Nauk, Polskie Centrum Mediacji. Stały mediator na liście w Sądzie Okręgowym w Lublinie w sprawach rodzinnych ,cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wpisany do wykazu osób godnych zaufania uprawnionych do prowadzenia mediacji w sprawach karnych i nieletnich. Koordynator lokalny ogólnopolskiego pilotażowego programu Ministerstwa Sprawiedliwości i Polskiego Centrum Mediacji pt" Mediacji jako forma sprawiedliwości naprawczej". Prowadzi szkolenia w zakresie mediacji od 2001 roku . 

Sławomir Miluski - wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów. Wykształcenie: wyższe pedagogiczne, podyplomowe menedżerskie. Ukończone kursy z zakresu mediacji, pisania ugód oraz szkolenia doskonalące w zakresie mediacji rodzinnych, cywilnych, karnych. Trener Superwizor Krajowego Stowarzyszenia. Mediatorów w zakresie komunikacji, negocjacji i mediacji. Były wykładowca Polskiego. Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie. Prowadzi szkolenia w zakresie komunikacji, negocjacji, mediacji. Mediator stały Sądu Okręgowego w Słupsku.


Program konferencji

Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie.

godz. 09:00

Rejestracja uczestników, poczęstunek powitalny

godz. 10:00

Rozpoczęcie konferencji

- Przywitanie przybyłych gości

- Przedstawienie założeń oraz celu konferencji

- Krótka prezentacja dot. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

godz. 10:15

Specyfika mediacji - przedstawienie idei, zasad

- Psychologiczne aspekty mediacji (dynamika konfliktu i towarzyszące mu emocje)
- Krótka charakterystyka rodzajów mediacji: karnych, w sprawach nieletnich, rodzinnych, gospodarczych i innych
- Rola mediatora - postawa, osobowość, granice etyczne, umiejętności; kontakt z mediatorem

godz. 11:45

Przerwa kawowa

godz. 12:00

Praktyczne zastosowanie mediacji w różnych rodzajach sporów

- Zastosowanie mediacji w różnych dziedzinach życia społecznego i prawnego - przykłady
- Zastosowanie mediacji w procesie wychowania i edukacji - przykłady
- Korzyści wynikające z mediacji

godz. 12:45

Przerwa kawowa

godz. 13:00

Pytania uczestników, dyskusja
Podsumowanie konferencji

godz. 14:00

Lunch dla wszystkich uczestników


Zobacz również:

konferencje konferencje w Białymstoku wydarzenia Białystok